Sähköposti: raivo@pas.ee
Puhelin: +372 5770 3776

LEMMIKIN KULJETUS

Teenused_LemmikloomTerve tuloa meidän lemmikin kuljetusta tutustaan sivulle. Mikäli olette muuttamassa toiseen maahan lemmikin kanssa ja toivoisitte, että Teidän lemmikki tuodaan Teille uuteen asuinpaikkaan, tai olette löytäneet lemmikin pennuille uuden kodin ulkomailla ja haluaisitte toimittaa heidän sinne, tai haluatte mennä reissuun lemmikin kanssa, niin olette juuri oikeassa paikassa.

Me voidaan auttaa Teitä kaikessa, mikä koskee lemmikin kuljetusta Eestistä ulos. Samoin autetaan Teitä kaikissa mahdollisissa sisä kuljetus menettelyissä Eestin saapumisessa (lentoterminaalin käsittely, tullimenettelyt ja lemmikin asiakirjojen hoito).

Yleisesti käytetään kansanvälisessä lemmikin kuljetuksessa lentokuljetusta. Vain lyhempiä välimatkoja, esimerkiksi Eestiin, Suomeen, Ruotsiin, Latviaan tai Liettuaan lemmikin mukavuutta huomioon ottaen, on mahdollista järjestää myös tie- tai meritiekuljetusta.

Eläinten kuljetus on lentoliikenteessä hyvin täsmällisesti ja perusteellisesti määritelty. Kaikki kuljetuksen vaiheet, aloittaen eläimen poistuminen turvallisesta kodista, määräpäähän saapumiseen asti, pitää olla mahdollisen eläinystävällisiä ja käsitelty nopeasti. Kansanväliset eläimen lentokuljetuksen määräykset ja vaatimukset on luotu vältäkseen riskejä eläimen terveydelle ja epämukavuutta kuljetuksen aikana. Lemmikkien kuljetus on hankala prosessi, minkä aikana täytyy olla tietoinen useista yksityiskohdista ja yhteistyö osapuolien välillä täytyy toimia moitteettomasti.

Lemmikkien kuljetuksessa on useita eri monimutkaisia vaiheita, missä onnistuneesti autetaan Teitä, käyttäen kokemuksiamme ja perus tietoja lemmikin kuljetuksessa. Tarkemman tiedot lemmikin kuljetuksesta löytää lemmikin omistajan kuljetusoppaasta.

Varmasti ei anna kyseinen sivu vastauksia kaikille Teidän kysymyksille ja odotamme mielellämme Teidän yhteydenottoa, että voisimme ilmoittaa Teille sopivan ratkaisun juuri Teidän lemmikin kuljetukseen.

Ask an offer!

 

  Yhteyshenkilö*

  Puhelin*

  Sähköposti*

  Osoite

  Yrityksen nimi

  Elänlaji*

  Eläimen paino (kg)*

  Ikä

  Arvoidu matkustus aika

  Kuljetus laatikon olemassaolo

  Kuljetuslaatikon mitat (cm)

  Kuljetuslaatikon paino

  Useamman lemmikin kuljetus

  Lähtökaupunki ja -maa*

  Lähtökohdan osoite

  Määräpään kaupunki ja maa*

  Määräpään osoite

  Pyytäisimme tähän muut tiedot ja tarkat yksityiskohdat, mitkä koskee eläimen terveyttä, asiakirjoja, rokotuksia, aikataulua ja muuta saman kaltaista tietoa, mitä edellisessä hakemuksessa ei ole merkitty.*

  LEMMIKIN KULJETUS MATKUSTAJAN KANSSA LENTOKONEEN MATKUSTAMOSSA

  Lemmikki matkustajan kanssa lentokoneen matkustamossa. Siinä tapauksessa täytyy eläimen omistaja olla yhteydessä suoraan lentokuljettajaan. Tieto lemmikin kanssa lentoreissun järjestämisestä, samoin eläimen lennolle kirjaaminen tehdään lentokuljettajan varaus järjestelmissä. Eri lentoyrityksillä on erilaiset ehdot lemmikkien kuljetuksessa. Samoin myös erilaiset vaatimukset, minkälaisella isoimmalla painolla ja minkälaisen kokoinen matkalaatikko on luvattu matkustamoon.

  LEMMIKIN KULJETUS LENTOLASTINA

  Lemmikin kuljetus lentolastina. Joskus täytyy lemmikkiä kuljettaa myös lentolastina, esimerkiksi kun eläimen paino tai matkalaatikon koko on liian iso salonkiin, toivottu määräpäähän lentävän lentoliikkeen säännöt ei salli eläintä salonkiin, eläimellä ei ole lähettäjää tai kohdemaan importti säännöt eivät salli eläimen tuomista maahan salonkissa. Meidän palvelu on juuri lemmikkien lentolasti kuljetuksen välittäminen ja muiden ajantasaisten palveluiden tarjoaminen lentoliikenteessä.

  OPAS LEMMIKIN OMISTAJALLE

  Eläinten kuljetus on enintään määritelty kuljetus tapa. Syyksi on ensinnäkin eläinten kanssa matkustavien ihmisten turvallisuus, kuitenkin sama tärkeä on myös matkustavien eläinten turvallisuus ja hyvinvointi. Eläinten kuljetuksen pitäisi olla mahdollisimman lyhyt, pienillä odotus tauoilla, hiljainen ja sopivalla lämpötilalla.

  Eläinten kuljetus lentolastina tapahtuu lentoagenttien avulla. Koska lentoliikennettä on lupa harjoittaa vain sopimusta omistavalla agenteilla, näin ollen täytyy eläimen omistajan ottaa yhteyttä juuri lentoagenttiin. Eläinten lentokuljetusta voi harjoittaa vain sellaiset lentoagentit kenen tiimissä on töissä vastaavalla koulutuksella henkilö.

  Alla on hahmoteltu luku ”Opas lemmikin omistajalle”, Annika Avaste Tallinnan Tekniikan Korkeakoulun Kuljetus laitoksen 2013 a. tutkielma ”Lemmikkien kuljetus”. Kyseinen luku antaa yleiskuvan eläimen omistajalle, mitä tulisi ottaa huomioon eläimen kuljetuksen järjestelyssä ja minkälaiset ovat lemmikin kuljetus vaiheet.

  OPAS LEMMIKIN OMISTAJALLE

  1. Vastaavan koulutuksen saanut henkilön osa lemmikin kuljetuksessa on hyvin tärkeä. Lemmikin omistaja kuka haluaa kuljettaa lemmikkiä, pitäisi ,ennen agentin valintaa, tutkia yhtiön taustaa. Tärkeä on, että agentilla olisi riittävästi kokemuksia ja tietoja eläinten kuljetuksesta. Sopivalle agentille on suositeltava antaa kuljetusta tarvitsevan eläimen tiedot mahdollisimman aikaisin ennen järjesteltävää kuljetusta. Ilmoittaa tulisi seuraavat tiedot:
  – Eläinlaiji
  – Eläimen ikä
  – Eläimen paino (arvoitu paino kuljetuksen hetkellä – kasvavilla pentuilla)
  – Kuljetuslaatikon paino
  – Kuljetuslaatikon mitat
  – Lähde- ja kohdemaa

  2. Lemmikkieläimen kuljetuksessa on iso osa kuljetuslaatikolla. Eläinten lentokuljetuksessa on kuljetuslaatikolle määritelty tosi tarkat vaatimukset. Laatikon valinta riippuu eläinlajista, koosta ja painosta. Samoin voi jokainen lentoliike nimittää eri säännöt eläinten kuljetuslaatikkoja varten. Agentin tehtäväksi on omistajalle ilmoittaa minkälaisilla parametreillä kuljetuslaatikko on kyseisen eläimen kuljetusta varten sopiva. Kuljetuslaatikon mittojen laskentaa varten on kaavat, mistä agentti ilmoittaa lemmikin omistaja. Vastuu oikean laatikon valinnassa on lemmikkieläimen omistajalla (Consignor tai Sender) lentokuljetuksen siirtoasiakirja eli AirWayBill: n yhteydessä. Ekspediittöri välittäjänä ei voi olla eläimen lähettäjä.

  3. Kuljetuslaatikon mittojen laskennan hetkellä laillisiin kaavoihin on parhaiten tietoinen agentti. Kissojen ja koirien lentokuljetukseen käytössä olevien kuljetuslaatikkojen mittoja lasketaan seuraavasti:

  IATA crate1_dims
  Laatikon pituus* = A + ½B
  Laatikon leveys* = C x 2
  Laatikon korkeus* = D

  missä:
  A – Nenästä hännän alkuun
  C – Leveämmän paikan leveysn
  D – Kiireestä kantapäähän

  * laatikon sisämitat

  NB! Tärkeä on tietää, että kuljetuslaatikko mittojen laskenta voi muuttua etukäteen ilmoittamatta.

  4. Kuljetuslaatikon pohjalle tulisi asettaa nestettä imukykyinen kate, että olisi mahdollista välttää virtsan vuotoa kuljetuslaatikosta. Samoin tulisi kuljetuslaatikon sisälle kiinnittää juoma astia, mitä on mahdollista täyttää vedellä ulkopuolelta kuljetuslaatikkoa avaamatta. Riippuen lentomatkan (matkojen) ajasta täytyy joissakin tapauksissa kuljetuslaatikkoon laittaa rehua, mitä suunnitelman mukaisesti voi antaa eläimelle eri kuljetus vaiheissa.

  5. Riittävän tiedon nojalla tekee agentti hintatarjouksen. Lemmikki kuljetuksen tarjous sisältää tarkkaa tietoa tarjottavista palveluista ja agentin velvollisuus on tarjouksessa eläimen omistajaa ilmoittaa kaikista vaatimuksista ja tarvittavista asiakirjoista tuonti ja viesti menetelmissä. Hintatarjouksessa agentti ilmoittaa yleisesti eläimen omistajaa myös mahdollisesta lento aikataulusta.

  6. Hintatarjouksessa agentti ja eläimen omistaja vahvistaa eläimen arvioidun lentoajan. Päivämäärän vahvistuksessa täytyy ennen kaikkea ottaa huomioon matkustus asiakirjat ja eläimen hyvinvointi lentokuljetusta varten. Varmasti täytyy ottaa huomioon, että lemmikillä tulee olla todistus, josta selviää eläimen rokotukset raivotautia vastaan sekä muut terveystiedot, huomioon ottaen kohdemaan sääntöjä. Lemmikin omistaja ottaa vastuun taata kaikki lentokuljetusta ja kohdemaan säännöissä vaadittuja eläinlääkärin vaatimuksia.

  7. Kun omistaja on saanut kaikki tarvittavat tiedot eläinlääkäriltä, tulee kaikki asiakirjat toimitta agentille, kuka omalta puolelta toimittaa ne lentoyhtiölle ja kohdemaan kuljetuksesta vastuussa olevalle henkilölle. Lentokuljettaja (tai kuljettajan edustaja) tekee tarvittavat varaukset pyydetylle lennolle ja kohdemaan edustaja tarkistaa asiakirjojen sopivuutta, huomioon ottaen kohdemaan sääntöjä.

  8. Mikäli kohdemaassa on karanteenivaatimus matkustavalle eläimelle, eläimen omistajan täytyy löytää sopiva karateeni paikka ja kompensoida se. Kohdemaan agentti voi suosittaa omistajalle sopivaa karateeni majoitus mahdollisuutta ja tarvittaessa varata paikan.

  9. Vähintään 1 päivä ennen lennon lähtöä täytyy omistajan olla eläimen, kuljetuslaatikon ja kaikkien asiakirjojen kanssa Tallinnan Lentokentän kauppaterminaalissa, missä täytetään IATA tarkistuslista oikeutettu ja kelpuutetun henkilön puolesta. Eläimen omistaja allekirjoittaa lähettäjän todistuksen ja tarkistuslistan.

  10. Eläimen kuljetuksen päivällä on suositeltava ennen lentokentälle menoa ulkoiluttaa eläintä ja antaa ruokaa ja juomaa. Tallinnan lentokentän kauppaterminaaliin täytyy saapua vähintään 2 tuntia ennen lennon lähtöä. Mukana pitäisi olla kaikki asiakirjat ja kuljetuslaatikko. Kauppaterminaalissa tehdään vielä kerran IATA tarkistuslistan tarkistus ja myönnetään lentolupa.

  11. Eläimen kohdemaahan saapumisella täytyy omistajan tai edustajan mennä lentokentälle lemmikkiä vastaan ja tehdä tarvittavat sisääntuonti menetelmät huomioon ottaen kohdemaan vaatimuksia. Mikäli kyseisiin tehtäviin on valtuutettu kohdemaan agentti, hän hoitaa kaikki tarvittavat menettelyt ja on kohdemaan lentoterminaalissa paikalla avustamassa omistajaa tai edustajaa, kun eläin saapuu.

  Lainaus: Annika Avaste Tallinnan Tekniikan Korkeakoulun Kuljetus laitoksen 2013 a. tutkielma ”Lemmikkien kuljetus”.