E-mail: raivo@pas.ee
Telefon: +372 5770 3776

LEMMIKLOOMA TRANSPORT

Teenused_LemmikloomTere tulemast meie lemmikloomade transporditeenust tutvustavale leheküljele. Kui Te olete kolimas teise riiki koos oma koduloomaga või soovite, et Teie lemmikloom tuuakse Teile järgi uude elukohta, kui Te olete leidnud lemmiklooma pesakonnale välismaal uued kodud ja soovite nad sinna kohale toimetada või Te tahate minna reisile koos oma lemmikuga, siis olete just õigesse kohta jõudnud.

Meie saame Teid aidata kõiges, mis puudutab lemmikloomade transporti Eestist välja. Samuti aitame Teid kõikide võimalike sisseveo protseduuridega lemmikloomade saabumisel Eestisse (lennuterminali käsitlus, tolliprotseduurid ja eluslooma sisseveo dokumentatsioon).

Enamjaolt toimub rahvusvaheline loomade vedu lennutranspordiga. Vaid lühemaid vahemaid, näiteks Eestist Soome, Rootsi, Lätisse ja Leetu on looma mugavust silmas pidades, võimalik korraldada ka maantee- või meretranspordiga.

Loomade transport on lennunduses väga põhjalike ja täpsete regulatsioonidega määratletud. Kõik transpordi etapid, alates looma lahkumisest turvalisest kodust, kuni saabumiseni sihtkohta, peavad olema võimalikult loomasõbralikud mugavad ja kiiresti teostatud. Rahvusvahelised loomade lennutranspordi regulatsioonid ja nõuded on loodud välistamaks ohtusid loomade tervisele ja ebamugavustunnet transpordi käigus. Lemmikloomade transport on keeruline protsess, mille puhul peab olema teadlik väga paljudest detailidest ja koostöö erinevate transpordi osapoolte vahel peab toimima laitmatult.

Lemmikloomade vedu koosneb paljudest erinevatest teadmismahukatest etappidest, mida me meelsasti aitame Teil edukalt läbida, tuginedes oma pikaaegsetele kogemustele ja põhjalikele teadmistele loomade transpordist. Täpsemalt on loomade lennuveo planeerimist ja läbiviimist kirjeldatud lemmiklooma omaniku transpordijuhendis.

Kindlasti ei anna käesolev lehekülg kõikidele Teie küsimustele vastuseid ja me ootame rõõmuga Teie kontakti, et suhelda otse ja vahetult ning leida sobilik lahendus just Teie transpordisoovile.

Küsi pakkumist!

 

  Kontaktnimi*

  Kontakttelefon*

  Kontakt E-kiri*

  Kontaktaadress

  Ettevõtte/asutuse nimi

  Lemmiklooma liik*

  Lemmiklooma kaal (kg)*

  Lemmiklooma vanus

  Eeldatav reisi aeg

  Transpordikasti olemasolu

  Transpordikasti mõõtmed (cm)

  Transpordikasti kaal

  Mitme lemmiklooma transport

  Lähtelinn ja -riik*

  Lähtekoha aadress

  Sihtlinn ja -riik*

  Sihtkoha aadress

  Palun lisada siia ülejäänud info ja spetsiifilised detailid, mis puudutavad looma tervist, dokumente, vaktsiine, ajakava ja muud sellist informatsiooni, mida eelnevas vormis ei ole märgitud:*

  LEMMIKLOOMA TRANSPORT REISIJAGA LENNUKI SALONGIS

  Lemmikloom koos reisijaga lennukisalongis. Sellisel juhul suhtleb looma omanik otse lennuvedajaga. Teave lemmiklooma lennureisi planeerimise kohta, samuti looma lennule broneerimine käib läbi lennuvedaja reisibroneerimise süsteemide. Erinevatel lennufirmadel on erinevad reeglid loomade veol salongis. Samuti on erinevad ka nõuded, millise suurima kaaluga looma ja milliste suurimate mõõtudega reisikasti salongi lubatakse.

  LEMMIKLOOMA TRANSPORT LENNUKAUBANA

  Lemmiklooma vedu lennukaubana. Mõningatel juhtudel tuleb looma transportida lennukaubana, näiteks kui looma kaal või reisikasti mõõtmed on salongi võtmiseks liiga suured, soovitud sihtpunkti lendava lennufirma reeglid ei luba looma salongi võtta, loomal ei ole samal reisil saatjat või sihtriigi impordiregulatsioonid ei luba loomi maale tuua lennuki salongis. Meie teenus ongi lemmikloomade lennukaubana transpordi vahendamine ja muude asjakohaste teenuste osutamine lennuvedajate lennuagendina.

  JUHEND LOOMAOMANIKULE

  Elusloomade vedu on üks enim reguleeritud transpordi valdkondi. Põhjuseks esmalt loomadega koos reisivate inimeste turvalisus, kuid sama tähtsaks tuleb pidada ka reisivate loomade heaolu ja ohutust. Loomade vedu peab olema võimalikult lühike, väheste ooteaegadega, vaikne ja sobiliku temperatuuriga.

  Loomade vedu lennukaubana toimub lennuagentide ehk lennuekspedeerijate abil. Kuna lennukaubandusega lubatakse tegeleda vaid lepingulistel lennuagentidel, siis tuleb loomaomanikul transpordisooviga pöörduda just lennuagendi poole. Loomade lennuvedudega võivad tegeleda vaid sellised lennuagendid kelle juures töötab ekspedeerijana vastava koolituse läbinud töötaja.

  Allpool on välja toodud peatükk “Juhend lemmiklooma omanikule”, Annika Avaste Tallinna Tehnika Kõrgkooli Transpordi teaduskonna 2013 a. diplomitööst „Lemmikloomade lennutransport“. Nimetatud peatükk annab ülevaate loomaomanikule, millega tuleb arvestada looma transpordi planeerimisel ja millised on lemmikloomade transpordi etapid.

  JUHEND LEMMIKLOOMA OMANIKULE

  1. Ekspedeerija roll lemmiklooma transportimisel on väga oluline. Loomaomanik kes soovib oma lemmiklooma transportida peaks enne ekspedeerija valimist kindlasti ettevõtte tausta uurima. Oluline on, et ekspedeerijal oleks piisavalt kogemusi ja teadmisi loomade transpordi korraldamisest. Sobivale ekspedeerijale on soovitav edastada transporditavat looma puudutav info võimalikult varakult enne planeeritavat vedu. Edastada tuleks järgnevad andmed:
  • Looma liik
  • Looma vanus
  • Looma kaal (eeldatav kaal planeeritaval transpordihetkel – kasvavate poegade puhul)
  • Transpordikonteineri kaal
  • Transpordikonteineri mõõdud
  • Lähte- ja sihtkoht

  2. Lemmiklooma transportimisel on suur roll transpordikonteineril. Loomade lennuveol on transpordikonteineritele määratud väga kindlad nõuded. Konteineri valik sõltub looma liigist, suurusest ja kaalust. Samuti võib iga lennuvedaja määrata erireegleid loomade veoks kasutatavatele transpordikastidele. Ekspedeerija ülesandeks on loomaomanikule teada anda milliste parameetritega transpordikast konkreetse looma ja veo puhul sobilik on. Transpordikonteineri õige suuruse arvutamiseks on koostatud valemid, millest ekspedeerija looma omanikku informeerib. Vastutus õigete mõõtudega ja korrektse ehitusega transpordikasti olemasolu eest lasub looma saatjal (Consignor või Sender i.k.) lennuveo saatekirja ehk AirWayBill’i mõistes. Ekspediitor vahendajana ei saa olla looma saatja.

  3. Transpordikonteineri suuruse arvutamise hetkelkehtivate valemitega on tavaliselt kõige paremini kursis ekspedeerija. Kasside ja koerte lennutranspordiks kasutatavate konteinerite mõõtusid arvutatakse järgmiste valemitega:

  IATA crate1_dims
  Konteineri pikkus* = A + ½B
  Konteineri laius* = C x 2
  Konteineri kõrgus* = D

  milles:
  A – Nina tipust kuni saba juure alguseni
  B – Kõrgus maast kuni küünarliigeseni
  C – Kõige laiema koha laius
  D– Maapinnast kuni pealaeni või kõrvatippudeni

  * konteineri sisemõõdud

  NB! Oluline on alati meeles pidada, et transpordikonteineri mõõtude arvutamise valemid võivad etteteatamiseta muutuda.

  4. Transpordikonteineri põhja tuleb panna kergesti vedelikkuimav kate, et vältida uriini leket transpordikonteinerist. Samuti tuleb konteineri sisse kinnitada jooginõu, mida on võimalik väljaspoolt, konteinerit avamata täita veega. Olenevalt lennureisi (de) pikkusest tuleb mõningatel puhkudel konteineriga kaasa panna kuivtoitu, mida vastavalt toitmisplaanile erinevatel transpordi etappidel loomale ette pannakse.

  5. Piisava informatsiooni olemasolul koostab ekspedeerija hinnapakkumise. Lemmiklooma transpordi pakkumine sisaldab detailset infot pakutavate teenuste kohta ja ekspedeerija kohustus on pakkumises looma omanikku teavitada kõikidest nõuetest ja vajalikest dokumentidest loomade sisse- ja väljaveol. Hinnapakkumises teavitab ekspedeerija üldjuhul loomaomanikku ka eeldatavast lennuajast ja -graafikust.

  6. Koos hinnapakkumise kinnitamisega pannakse ekspedeerija ja loomaomaniku poolt paika looma eeldatav lennuaeg. Kuupäeva määramisel tuleb eelkõige arvestada reisidokumentatsiooni ja looma valmisolekuga lennuks. Jälgida tuleb et parasiidi- ja ussitõrje, samuti marutaudi ja muude haiguste vaktsiinid oleks õigeaegselt tehtud, lähtudes sihtriigi nõuetest. Looma omanik võtab endale vastutuse tagada kõik lennutranspordil ja sihtriigis kehtestatud veterinaarnõuded.

  7. Peale veterinaari kontrolli ja vajalike dokumentide kätte saamist peab looma omanik kõik dokumendid edastama ekspedeerijale, kes omakorda edastab need lennuvedajale ja sihtriigi ekspedeerijale. Lennuvedaja (või vedaja agent) teeb vajalikud broneeringud soovitud lennule ja sihtriigi ekspedeerija kontrollib dokumentide sobivust, lähtudes sihtriigi regulatsioonidest.

  8. Kui sihtriigis on karantiininõue imporditavale elusloomale, siis looma omanik peab leidma sobiva karantiinikoha ja selle eest tasuma. Sihtriigi ekspedeerija võib soovitada loomaomanikule sobivat karantiini majutusvõimalusi ja vajadusel seal lemmikloomale koha broneerida.

  9. Vähemalt 1 päev enne lennuki väljumist peab loomaomanik koos looma, reisipuuri ja kõikide asjakohaste dokumentidega ilmuma Tallinna Lennujaama kaubaterminali, kus täidetakse IATA kontrollnimekiri volitatud ja kvalifitseeritud töötaja poolt. Looma omanik allkirjastab saatja sertifikaadi ja kontrollnimekirja.

  10. Looma transportimise päeval on soovituslik vahetult enne lennujaama minekut loomaga jalutada ja anda süüa ja juua. Tallinna Lennujaama kaubaterminali tuleb saabuda hiljemalt 2 tundi enne väljalendu. Kaasas peab lisaks lemmikloomale olema kõik dokumendid ja reisipuur. Kaubaterminalis tehakse veelkord läbi IATA kontrollnimekirja kontroll ja antakse lennuluba.

  11. Looma sihtriiki saabudes peab loomaomanik või tema esindaja minema loomale lennujaama järgi ja teostama seal vajalikud impordi protseduurid vastavalt sihtriigi nõuetele. Juhul kui taoliste teenuste täitmiseks on volitatud sihtriigi ekspedeerija, siis teostab tema kõik vajalikud toimingud ja on sihtkoha lennuterminalis looma saabumisel abiks looma omanikul või tema esindajale.

  Viide: Annika Avaste Tallinna Tehnika Kõrgkooli Transpordi teaduskonna diplomitöö „Lemmikloomade lennutransport“ 2013 a.