E-mail: raivo@pas.ee
Telefon: +372 5770 3776

KUNSTITRANSPORT

Teenused_KunstUKunstitranspordis ja -käsitlemisel on kõige olulisemateks märksõnadeks USALDUS ja KOGEMUSED. Andes oma hinnalised ja suure emotsionaalse väärtusega kunstiteosed kellegi võõra käsutada, tahab kunstiomanik olla veendunud, et tegemist on usaldusväärse ja parimate oskustega partneriga. Ta tahab olla KINDEL, et andis oma kunsti õigetesse kätesse.

Sellisest põhimõttest lähtudes olemegi loonud kunstitranspordi ettevõtte Plado Art Services OÜ. Meie eesmärk on pakkuda kõige kõrgema kvaliteediga teenust, lähtudes klientide kõikidest soovidest ja ootustest.

Mina, Raivo Plado, olen tegelenud kunstitranspordiga alates 2004 aastast ja tänaseks olen omandanud arvestatava kogemustepagasi ja põhjalikud erialased teadmised. Ma usun, et mind tuntakse kunstiringkondades kui suure usaldusväärsusega partnerit. Seetõttu saan garanteerida Teile, head kliendid, vaid parima kvaliteediga teenuseid ja kõige professionaalsemat teenindust.

Allpool on kirjeldatud põhilised kunstitranspordiga seotud teenused, mida me pakume. Välja on toodud vaid peamised teenused ja kui Teile tundub, et Teid huvitab midagi muud, siis andke julgelt teada ja otsime koos parima sobiliku lahenduse.

Lugupidamisega,
Raivo Plado

 

Küsi pakkumist!

 

  Kontaktnimi*

  Kontakttelefon*

  Kontakt E-kiri*

  Kontaktaadress

  Ettevõtte/asutuse nimi

  Saadetise tüüp

  Väärtus (EUR)

  Transpordi eesmärk

  Lisa fail

  Kunstiteoste arv

  Pikkus (cm)

  Laius (cm)

  Kõrgus (cm)

  Edasi-tagasi saadetis?JahEi

  Kas saadetis on pakitud?JahEi

  Saatmise aeg (ajavahemik)

  Lähtelinn ja -riik*

  Lähtekoha aadress

  Lähtekoha Ettevõtte/asutuse nimi

  Lähtekoha korrus

  PealekorjeEraadressEttevõte/asutusMuuseumGaleriiMuu

  Sihtlinn ja -riik*

  Sihtkoha aadress

  Sihtkoha Ettevõtte/asutuse nimi

  Sihtkoha korrus

  KohaletoimetamineEraadressEttevõte/asutusMuuseumGaleriiMuu

  Vali soovitud teenusPakkimineLahtipakkimineKastiehitusKindlustusInstalleerimineDeinstalleerimineAjutine tollImport/eksport tollMaantee veduLennuveduMereveduSaadetise jälgimineLadustamineKulleri teenusedTurvaeskortMuu

  Palun lisada siia ülejäänud info ja spetsiifilised detailid, mis puudutavad saadetise seisukorda, transpordi ja pakkimise erinõudeid, ajakava ja muud sellist informatsiooni, mida eelnevas vormis ei ole märgitud:

  PAKKEKASTID

  Kunstiteoste turvaline transport eeldab sobiliku pakendi kasutamist. Nõudlikumad teosed pakitakse spetsiaalsetesse pakkekastidesse. Ehitame igale kunstiteosele spetsiaalse kasti vastavalt kõrgeimatele turvalisuse nõuetele, tellija vajadustele ja meie pikaajalistele kogemustele tuginedes. Erinevate kastide tüüpidest saate lugeda meie kodulehe pakkekastide leheküljelt.

  PAKKEMATERJALID

  Kunstiteoste pakkimiseks kasutatakse väga erinevaid materjale. Kuna tänaseks ei ole loodud ühtset rahvusvahelist kunstipakkimise standardit võib materjalide valik kunsti pakkimiseks piirkonniti ja ka sõltuvalt tellija nõuetest üsna palju erineda.

  Rahuldamaks võimalikult erinevaid nõudmisi ja soove pakkematerjalide osas, oleme loonud andmebaasi enim kasutatavatest pakenditest, materjalidest ja lisatarvikutest, nende omadustest ja kasutamise võimalustest.

  PAKKIMINE JA LAHTIPAKKIMINE

  Pakkimine õigeid töömeetodeid kasutades ja pikaaegseid kogemusi omades on üks meie olulisemaid eeliseid. Kunstiteostega tegelemine on väga tundlik valdkond, sest kunstil ei ole ainult väga suur materiaalne hind vaid ka mõõdetamatult kõrge emotsionaalne väärtus. Meie oskame hinnata kunstiteoste tähtsust omanikule ja käsitleme igat tööd rahulikult, suure hoole ja täpsusega.

  Kuna erinevaid kunstiteoseid saab ja võib pakkida mitmeid töömeetodeid ning materjale kasutades, palume teil konkreetse lahenduse saamiseks meiega ühendust võtta, et võiksime teile sobiliku pakkimisviisi leida.

  KUNSTITRANSPORT

  Kunstiteoste veol on olulisemateks märksõnadeks turvalisus ja kiirus. Lühemate vedude korral on üldjuhul otstarbekas kasutada maanteetransporti. Kaugemate sihtkohtade puhul, näiteks Ameerika või Aasia, kasutame reeglina lennutransporti. Suuremõõtmeliste saadetiste veol saame aga väga edukalt ühendada omavahel maantee- ja lennutransporti. Vähem ajakriitiliste ja väga suurte mõõtmetega teoste korral võib saadetis liikuda ka meritsi, osa- või täiskonteineriga.

  Kõige õrnemate ja tundlikumate teoste transpordiks saame pakkuda kunstiveoks sobilikke veokeid, mis on varustatud kliimakontrollitava kaubaruumiga, õhkvedrustusega, tagaluuktõstukiga ja mis on GPS jälgimissüsteemiga.

  Lennuvedude puhul tagame sobiliku temperatuuri, niiskustaseme ja põrutus- ning vibratsioonikindluse sobilike kliimakastidega. Saadetise turvalisuse saame kindlustada sellega, et kasutame transpordiks ja käitlusagentidena vaid parimaid ja usaldusväärsemaid partnereid.

  DOKUMENTATSIOON JA TOLLITEENUSED

  Iga kunstisaadetise veol tuleb arvestada terve hulga erinevate dokumentide täitmisega. Euroopa Liidu väliste vedude puhul on dokumente seoses tolliprotseduuridega rohkem ja need vajavad suuremat tähelepanu, et vältida asjatuid seisakuid saadetise teekonnal ja puudulikest või puuduvatest dokumentidest tulenevaid lisakulutusi. Pakume oma klientidele kindlust, et meie poolt organiseeritud saadetised reisivad kõikide teadaolevalt vajalike dokumentidega ja sellest tulenevad seisakud või lisakulud on püütud minimaliseerida.

  Tolliprotseduuridest teeme lisaks tavapärasele impordile ja ekspordile ka ajutist importi ja eksporti, aitame vormistada ATA Carnet’i ja TIR Carnet’i.

  Kunsti puhul võib öelda, et ükski saadetis ei ole teisega samasugune, nii on ka dokumentide ja tolliga, iga saadetis on erinev ja vajab individuaalset lähenemist. Küsige meilt kindlasti lisa.

  KUNSTI LADUSTAMINE

  Kunsti hoiutingimused nii pikema kui ka lühemaajalisel ladustamisel peavad vastama kindlatele kliima ja turvalisuse kriteeriumitele. Lähtuvalt teose iseärasustest, erinõuetest ja ladustamise ajast valitakse sobilik pakend ja materjalid, vajadusel võetakse kasutusele erilised turvalisuse meetmed ja hoiutingimused tagamaks teose säilimine selle algsel kujul. Saame pakkuda sobilikke hoiutingimusi nõudlike kunstiteoste ladustamiseks nii lühiajaliselt kui ka pikema perioodi vältel. Samuti pakendame teosed ladustamiseks sobivatesse materjalidesse ja pakume kindlustust ladustamisperioodi jooksul.

  KUNSTIKULLERI TEENUSED

  Suure väärtusega ja erilist tähelepanu nõudvate kunstitööde transpordil võidakse vajada lisaks tavapärasele turvalisusele ka kunstikulleri poolset saadetise teekonna jälgimist, et võimalikke ohte veelgi minimaliseerida. Kunstikulleriks on enamasti saadetise omaniku esindaja, kuid vajadusel pakume ka omalt poolt professionaalset kunstikulleri teenust.

  Meie teenuste hulka kuuluvad ka kunstikullerite päevarahade, lennupiletite, kohaliku transpordi ja hotellikohtade korraldamine ja tasumine.

  KUNSTISAADETISE JÄLGIMINE

  Mõned kunstisaadetised vajavad lisaks muudele turvalisuse nõuetele ka pidevat jälgimist teekonna jooksul. Tavapäraselt puudutab see teema lennuvedusid, kus saadetisega tegelevad mitmed erinevad asutused ja ametkonnad, kelle väljaõpe ei pruugi sisaldada kunstisaadetiste käsitlemist. Selleks pakume kunstisaadetise jälgimise teenust. Korraldame kas saatja poolsele kullerile või meie usaldusväärsele töötajale ligipääsu Tallinna Lennujaamas lennuki laadimise ja mahalaadimise juurde ja samuti kaubaterminalis saadetise kaubaaluselt või lennukonteinerist mahalaadimise / laadimise juurde.

  KUNSTI INSTALLEERIMINE JA DEINSTALLEERIMINE

  Meie kogemustega töötajad aitavad kunstiteoseid näituste ja väljapanekute tarbeks üles seada ja maha võtta. Aitame keerukate installatsioonide kokku ja lahtimonteerimisel, maalide, graafika, foto ja muu taolise kunsti ülesriputamisel ja mahavõtmisel, raskete skulptuuride liigutamisel ja tõstmisel.

  KUNSTITRANSPORDI KINDLUSTUS

  Kunstitranspordiks, kuid ka näiteks näituse toimumise ajaks on soovitav ja tihti ka kohustuslik kunstiteosed kindlustada kõikide võimalike ohtude vastu. Vahendame kunstitranspordi kindlustust, spetsiaalselt kunsti kindlustamiseks sobilike tingimustega, et tagada saadetise omaniku kindlustunne.